TECHNICKÁ SMĚRNICE O PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV V BYTĚ

Členská schůze konaná dne 3.6.2014 schválila směrnici o provádění stavebních úprav v bytech. Směrnice je platná ode dne jejího schválení.

Technicka smernice schválená čl schůzi dne 03062014.pdf (369311)

Zadost o povoleni stavebnich uprav v byte.pdf (137044)
Zadost o povoleni stavebnich uprav v byte.doc (25600)