Jak to vypadá s převody bytů do OV ?

07.04.2015 20:11

K opakujícím se dotazům o přípravě převodu bytů do OV :

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy, jak to vypadá s převody bytů do OV, uvádím níže alespoň stručnou informaci k aktuálnímu stavu (naše odpověď na dotaz jednoho z družstevníků):

Na Město Kroměříž byl odeslán dopis s prosbou, aby požádali Státní fond rozvoje bydlení coby poskytovatele dotace, o zkrácení vázací doby dotačních podmínek (v březnu uplynulo 10 let od kolaudace všech domů, do té doby bylo možné žádat jen za náš vchod, a to jsme nechtěli). Žádost již byla předjednána i se starostou. Poté co SFRB změnu odsouhlasí, pošle dodatky k dotačním smlouvám, ty musí projednat a schválit zastupitelstvo města - až se tak stane, už nebudeme v dalším nakládání omezeni dotačními podmínkami a vše bude věc dalších jednání s městem, jak a kdy bude převod realizován - opět musí být dodrženy schvalovací postupy - nejdříve musí rada města projednat a schválit záměr převodu podílu města na družstvo, to musí být následně  zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce, následně musí RM a poté ZM převod schválit. Nejsložitější ale budou asi jednání s městem o samotném převodu, které tomu budou předcházet, jelikož v majetku má družstvo nejen podíl na domech, ale i na veřejném osvětlení, komunikacích atd. Poté co bude převeden podíl města na družstvo a družstvo se stane 100% vlastníkem nemovitostí, bude předložen členské schůzi družstva návrh na převody bytů do OV - předpokládám ale, že ne všichni družstevníci budou s převodem souhlasit, může se tedy stát, že nám zde vznikne kočkopes v podobě čtyř nových SVJ s účastí družstva.... Takže tolik ve zkratce - samozřejmě budeme hledat cestu minimalizace nákladů (daňových dopadů). Dle smlouvy o sdružení mezi městem KM a Družstvem by převod podílu z města na družstvo měl být pouze za cenu převodních poplatků, otázkou zůstávají prozatím daňové povinnosti, které se budou odvíjet od konkrétních kroků, jakým způsobem bude převod realizován (zejm. jestli forma kupní nebo darovací smlouvy). Jakmile bude něco nového, budu informovat prostřednictvím www.

HV