CO DĚLAT, KDYŽ ....?

V uvedených odkazech je popsán základní postup v situacích, s nimiž se můžete setkat. Pokud máte jakýkoliv podnět na rozšíření sekce "Co dělat, když...? ", napište !