STANOVY DRUŽSTVA

Členská schůze SBD Rybníčky II-družstvo  dne 19.9.2012 schválila úpravu znění některých ustanovení Stanov ze dne 18.6.2007, přičemž o každé změně bylo samostatně hlasováno. O rozhodnutí členské schůze ve věci úpravy stanov byl vyhotoven NOTÁŘSKÝ ZÁPIS č.j. NZ136/2012 . Stanovy v plném znění, platn= od 20.9.2012 jsou  zde:

STANOVY2012.pdf (316,6 kB)