LEGISLATIVA

Základním právním předpisem, který upravuje tematiku družstev, je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Hlava II – Družstvo, § 221 až § 260).

Kromě toho se bytových družstev týká zákon č. 72/1994 Sb.Zákon o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám.

Problematika nájmu družstevního bytu je obsažena v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Rozúčtování nákladů na teplo a vodu je upraveno vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

(Od r. 2014 bude současný Zákon o vlastnictví bytů nahrazen ustanovením v novém Občanském zákoníku  Oddíl 5 „Bytové spoluvlastnictví“ od § 1158 .)