POJISTNÁ UDÁLOST .....

  •  poté, co je zabráněno vzniku dalších škod, NAHLASTE VZNIK POJISTNÉ UDÁLOSTI  s přesným popisem data vzniku a rozsahu pojistné události  domovnímu důvěrníkovi, který o pojistné události neprodleně informuje představenstvo družstva   a písemně nahlásí událost pojistiteli bytových domů
  • Je-li to možné, pořiďte FOTODOKUMENTACI

Náš dům je pojištěn u Generali pojišťovny a.s.