O nás

Bytové družstvo SBD RYBNÍČKY II-DRUŽSTVO je založeno za účelem zajišťení bytových potřeb svých členů.

SBD RYBNÍČKY II je společenstvím neuzavřeného počtu osob, a to jak fyzických, tak i právnických, přičemž podmínky pro členství v Družstvu jsou specifikovány ve Stanovách družstva. Platné stanovy družstva byly schváleny usnesením Členské schůze dne 19.9.2012.

Nejvyšším orgánem družstva je ČLENSKÁ SCHŮZE.

Statutárním orgánem družstva je PŘEDSTAVENSTVO.  Stávající představenstvo bylo zvoleno Členskou schůzí dne 26.10.2017, a to na 5-ti leté období :

    PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA :               Michal Koranda

    MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA:      Bc. Libor Kalousek

    ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA :                 Mgr. Hana Číšecká

                                                                     Ing. Jaromír Parobek

                                                                     Bc. Bronislav Panzar

Veškerou činnost družstva kontroluje KONTROLNÍ KOMISE, která je nezávislá na představenstvu a za svoji činnost odpovídá ČLENSKÉ SCHŮZI :

    KONTROLNÍ KOMISE:                      Zdeněk Zbranek

                                                            Jiří Miláček

                                                            Marie Svozilová

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.