Z ČLENSKÉ SCHŮZE SBD RYBNÍČKY 2, KONANÉ 19.9.2012

20.09.2012 21:45

- dne 19.9. se konala Členská schůze SBD Rybníčky II, a to za účasti notářky JUDr. Vraníkové a správce domu Ing. Hučíka .Účast byla hojná, z celkového počtu 49 členů družstva se zúčastnilo (resp. na základě plné moci  hlasovalo) celkem 37 členů (při zahájení 33).  Členská schůze se mimo jiné usnesla na následujícím:

- schválila ZMĚNU STANOV

- zvolila NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO na následující pětileté období

- zvolila KONTROLNÍ KOMISI na následující pětileté období

Družstvo tak má od 20.9.2012 nového PŘEDSEDU, kterým je Michal Koranda a místopředsedkyni Hanu Večeřovou. Dosavadní předsedkyně Hana Číšecká zůstává i nadále členkou pětičlenného představenstva ( informace o celém představenstvu naleznete v sekci  O NÁS).

Předsedou KONTROLNÍ KOMISE  byl zvolen Jaromír Parobek  ( více v sekci O NÁS).

Na členské schůzi zazněla řada podnětných námětů a návrhů k řešení. Nové představenstvo se těmito podněty bude zabývat  již na svém nejbližším prvním jednání a o novinkách vás budeme informovat na našich www.

HV.