Požadavky na opravy a FO

10.10.2012 21:56

Pro stanovení potřebné výše platby do FO je nutné posoudit stav domu, sestavit plán oprav  a na základě toho vyčíslit potřebu tvorby zdrojů . Chceme proto zmapovat současný technický stav domu a potřebujeme k tomu shromáždit vaše  požadavky na opravy v jednotlivých bytech a vchodech . Seznam závad předejte do 15.10.2012 vašim vchodovým důvěrníkům.