STAVEBNÍ ÚPRAVY V BYTĚ...

- veškeré stavební úpravy  v bytě zasahující do společných prostor domu,  jeho konstrukcí a rozvodů podléhají předchozímu SCHVÁLENÍ DRUŽSTVA 

- postup při provádění stavebních úprav je  stanoven technickou směrnicí družstva, schválenou členskou schůzí 3.6.2014 :

Technicka smernice schválená čl schůzi dne 03062014,

Zadost o povoleni stavebnich uprav v byte