- NESVÍTÍ ŽÁROVKY NA CHODBĚ...?

V případě "DROBNÝCH ZÁVAD na společných prostorách" kontaktujte svého vchodového domovníka ( kontakty jsou uvedeny na boční liště titulní stránky) a požádejte o zajištění opravy.. Domovník je oprávněn rozhodovat o drobných výdajích na opravy a údržbu, týkajících se jednotlivých vchodů ( přesná úprava kompetencí je uvedena v Pravidlech hospodaření) a zajišťuje je . Ve vchodě si samozřejmě můžete domluvit i jiný postup. 

Nebude-li možné sjednat nápravu výše uvedeným postupem, můžete  s požadavkem na zajištění opravy kontaktovat přímo firmu našeho správce Ing.Hučíka - tel: 573 333 901 nebo 603 807 706 -p.Krupař-technik nebo 603 807 714 - p.Symerská, která má naše Družstvo na starosti.

DOKLADY O USKUTEČNĚNÝCH VÝDAJÍCH (paragony) podepište, uveďte číslo vchodu  a předejte p. Korandovi nebo p.Večeřové, kteří zajistí jejich proplacení z FONDU OPRAV příslušného vchodu, případně předejte FAKTURU k proplacení.