KUPUJI BYT V TOMTO DOMĚ ....

Protože byty v našem domě jsou družstevní, nedochází k prodeji bytu, ale k převodu členských práv a povinností (převodcův členský podíl) v družstvu, kterým je SBD Rybníčky II - družstvo, IČ: 26265940, se sídlem Kroměříž, Talichova 3272/33, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle Dr, vložce 3424.

  • Převod si převodce obvykle řeší přes realitní kancelář, která zajišťuje i sepis smlouvy o převodu členského podílu
  • smlouva o převodu nabývá účinnosti dnem doručení  smlouvy SBD Rybníčky II - družstvo  ( jedno vyhotovení smlouvy předejte předsedovi nebo místopředsedovi družstva) (NEZÁVAZNÝ vzor smlouvy je uveden níže)
  • každý nový družstevník musí uhradit zápisné, které je v souladu se stanovami ve výši 1000,-; zápisné musí být uhrazeno současně při předání smlouvy o převodu (úhrada převodem na účet družstva - v.s. je ČÍSLO BYTOVÉ JEDNOTKY nebo RČ nového družstevníka)
  • S členským podílem v družstvu je spojeno právo nájmu bytu  - sepis nájemní smlouvy si zajišťuje buď RK nebo družstvo ( za poplatek 5000,- v souladu se smlouvou).  Jelikož je dům ve spoluvlastnictví Družstva a Města Kroměříž, podléhá uzavření  nájemní smlouvy schválení v Radě města Kroměříže - doporučujeme předem konzultovat postup a znění smlouvy .
  • nabyvatel se musí seznámit se  Stanovami družstva a řídit se jimi


VZOR dohoda o převodu členských práv.doc (52 kB)