• HAVARIJNÍ SITUACE ...

Za havarijní se považuje taková závada, která ohrožuje životy nebo zdraví lidí a při jejímž bezodkladném neodstranění hrozí nebezpečí z prodlení
Za havarijní stav lze považovat především únik plynu, tlakové vody, závada na elektroinstalaci, požár.

1. V případě vzniku havarijní situace  NEPRODLENĚ KONTAKTUJTE ODBORNOU FIRMU , která provede likvidaci havárie, nebo kontaktujte správce nemovitostí, který následně kontaktuje příslušnou firmu.

2. NAHLASTE VZNIK POJISTNÉ UDÁLOSTI  s přesným popisem data vzniku a rozsahu pojistné události  domovnímu důvěrníkovi, který o pojistné události neprodleně informuje představenstvo družstva nebo událost  přímo písemně nahlásí pojistiteli bytových domů a informuje představenstvo družstva .

3.Je-li to možné, pořiďte FOTODOKUMENTACI

 

  HAVÁRIE -PORUCHOVÁ SLUŽBA VODA KroměřížHavárie vody a kanalizací Kroměříž - horká linkaNeurgentní opravy rozvodů vody a kanalizací Kroměříž

Poruchy plyn 1239       Poruchy plyn 1239


HASIČI  150

POLICIE  ČR   158

POLICIE MĚSTSKÁ  156

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  155

TÍSŇOVÁ LINKA  112